DZIAŁALNOŚĆ
TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA "AMAZONKI"

image


WOLONTARIAT
Sekcja Toruńskich Wolontariuszek - Ochotniczek

Wolontariuszki - ochotniczki to osoby przeszkolone z certyfikatem, które po przebytej operacji i uporaniu się z własną chorobą nowotworową służą pomocą i wsparciem kobietom oczekującym na zabieg lub będącym bezpośrednio po nim.
Wolontariuszki są przeszkolone do pełnienia swojej roli według sprawdzonych wzorców przez profesjonalistów wysokiej klasy (psychologów, rehabilitantów, lekarzy), którzy czuwają nad właściwym przebiegiem ich działalności.
To osoby najbardziej wiarygodne, które stają przy łóżku kobiety aktualnie leczonej dając nadzieję, że raka można pokonać i wrócić do pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeńskiego.

Toruńskie ochotniczki - wolontariuszki:

Sekcja wolontariuszek - ochotniczek w siedzibie Stowarzyszenia prowadzi indywidualne konsultacje, udziela porad i wsparcia.
Propaguje idee wczesnego wykrywania raka piersi poprzez wizyty w toruńskich szkołach gimnazjalnych, uczą wykonywania samobadania piersi, zachęcają do przeprowadzania badań profilaktycznych.
W Toruńskim Stowarzyszeniu do szpitali czynnie uczęszcza na dyżury 14 przeszkolonych wolontariuszek- ochotniczek. Pozostałe przeszkolone osoby wspierają sekcję pełniąc dyżury w siedzibie Stowarzyszenia.

Dyżury w siedzibie Stowarzyszenia: Poniedziałek w godzinach 14:00 .. 16:00
W czasie trwania dyżuru można dzwonić na numer telefonu: +48 607843603.